Apr, 1 2022   |   Umělci

Reprodukce plakátů – Leonardo da Vinci

Cornelia

RENESANČNÍ ITÁLIE

Všechno to začalo Itálií. I když by bylo vhodné říci, že spíše italskými státy, protože renesanční Itálie vypadala zcela jinak než dnes. Itálie nebyla monolitem jako například Francouzské království, čehož někteří tehdejší politici, jako Cesare Borgia nebo Machiavelli z více či méně praktických důvodů litovali.

Počátek doby renesance spadá do období velkých změn v Evropě, ale přechod od středověku k renesanci probíhal hladce a je obtížné určit konkrétní hraniční datum. Symbolicky se předpokládá, že začátkem epochy je pád Konstantinopole nebo objev Ameriky Kryštofem Kolumbem. V Itálii je záležitost ještě komplikovanější. Pozdně gotická italská architektura již vykazuje vlastnosti, které se později stanou zásadními pro renesanci, a někteří badatelé vidí počátky této epochy již ve 13. století!

Anatomické plakáty od Leonarda da Vinciho

Nelze však popřít, že kolébkou renesance byla ve skutečnosti Florencie. Jedinečné místo, kterému vděčíme nejen za vynikající architekty a malíře, ale i myslitele této doby. Florencie, která byla důležitým intelektuálním a kulturním centrem, začala v Evropě zcela odlišný trend architektury než ve středověku, odkazující ve své estetice na římské úspěchy, a tedy mnohem nižší v budovách, méně stoupající a efektivnější ve tvarech. Katedrála Santa Maria del Fiore, jejíž kopuli navrhl Fillipo Brinelleschi, se stala reprezentativním příkladem renesanční architektury.

RENESANČNÍ UMĚNÍ

Renesanční umělci vytvářeli nové umění, ale jeho teoretické zdůvodnění přišlo až později. Odkazy na antiku a humanismus považované za hlavní ideovou osu, ochotně oponující středověké mentalitě, byly dekorací přizpůsobenou novým koncepcím, stejně jako v Římě byly obrovské, klenuté budovy zdobeny řeckými sloupy podle vlastního smyslu pro krásu, bez dodržování pravidel řeckého kánonu. Ideologický základ byl tedy pouze obsahovým doplňkem, který měl za úkol prohloubit hodnotu vytvářeného umění.

Renesanční umělec je také pozdějším objevem. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení nebyla renesance oživením antického umění, ačkoli v pozdějším období renesanční umělec s oblibou používal řecké a římské motivy ve svých dílech, odkazující například na antickou mytologii. Konal se návrat k aktům, jejichž tradice ve středověké Evropě zanikla, a tato móda se dokonce promítla do biblických témat (populárními motivy obrazů se staly stvoření člověka a vyhnání prvních lidí z ráje).

Anatomické plakáty od Leonarda da Vinciho

Důležitým vynálezem renesance byl objev centrální, lineární a vzdušné perspektivy. Byla používána také technika sfumato, která poskytuje měkké a mlhavé barevné efekty. Populárními se staly portréty na pozadí krajinomaleb, což potvrzuje silný obrat malby té doby k přírodě. 

UMĚNÍ LEONARDA DA VINCIHO

Leonardo da Vinci se stal zosobněním renesančního muže, a to díky svým všestranným zájmům a mimořádným úspěchům jak v umělecké, tak i ve vědecké oblasti. Italský malíř, grafik, inženýr a objevitel je postava, která dodnes vyvolává mnoho kontroverzí mezi vědci a ve všeobecném přesvědčení. Je všeobecně považován za jednoho z největších malířů všech dob a jednoho z nejtalentovanějších lidí. Pracoval u největších dvorů v Evropě, mimo jiné včetně rodiny Sforzů a Medicejů. Vytvářel díla jak na biblická témata, tak i portréty aristokracie.

MALÍŘSKÉ TECHNIKY

Leonardo Da Vinci propagoval zmíněnou techniku sfumato a jeho teoretické úvahy o malířských technikách, perspektivě a zkoumání v oblasti optiky jsou dodnes inspirací pro mnoho umělců. Poznávací značkou jeho malířství se stal charakteristický úsměv, který můžeme vidět v jeho nejslavnějším díle, portrétu Mony Lisy. Snažil se představit psychologické rysy postavy, odrážet jejích charakter, ale ne pomocí symboliky, nýbrž drobnými gesty a pohledem. Chtěl, aby tělo vyjadřovalo emoce portrétované osoby.

MONA LISA

Mona Lisa, známá také jako Giaconda či portrét Lisy Gherardini, manželky Francesca del Giaconda, je dílo, které pravděpodobně nemusíme nikomu představovat. Obraz, který je obestřen záhadami, více či méně konspiračními teoriemi, vyznačující se dosud neznámou technikou téměř neviditelné lazury, dodnes vzbuzuje velký zájem a je považován za revoluční obraz.

Popis portrétu

Portrét zobrazuje mladou ženu s klidným a tajemným úsměvem. Oblečená je ve skromných, tmavých šatech, které neprozrazují její postavení a majetkový stav, nenosí také šperky. Sedící na balkóně postava v pozici protipólu se dívá na diváka pronikavým, ostrým pohledem, jako by věděla, že tento ji sleduje. V pozadí můžete vidět krajinomalbu s potokem vinoucím se mezi kopci. Mohlo by se zdát, že tento popis neobsahuje sám o sobě nic výjimečného a portrét sám o sobě je jen dalším obrazem na objednávku. Nedejte se zmýlit.

Mona Lista Leonardo da Vinci

Tento obraz je neobvyklý z mnoha důvodů. Za prvé, Leonardo da Vinci na obraze aplikoval dvě perspektivy. Krajinomalba viditelná za postavou je vytvořena pomocí vzduchové perspektivy, která budí dojem hloubky a je iluzívní. Je třeba také dodat, že tato krajinomalba je pravděpodobně umělcem zcela vymyšlena. Stejně iluzivní se zdá být kůže modelky, která vyvolává dojem, že když se jí dotknete, můžete cítit měkkost a teplo jejího těla. Za druhé, stále není známo, kdo je portrétovaná žena. Nevíme o ní nic a pravděpodobné jméno je jen odhad, který nemá pevnou oporu v historických faktech. Za třetí, tento tajemný úsměv, který je viděn z různých perspektiv, je divákem vnímán zcela jiným způsobem.

BOUŘLIVÝ OSUD NEJSLAVNĚJŠÍHO PORTRÉTU V DĚJINÁCH

21. srpna 1911 byl obraz ukraden ze Salonu Carré v Louvru. Po zmizelém portrétu policie po celém světě bezúspěšně pátrala dva roky. Tato drzá krádež se dostala na titulní stránky novin. Ukázalo se, že zlodějem je 29letý Vincenzo Peruggia, sklenář pracující na rámování obrazů v Louvru. Jak se ukázalo, Mona Lisa strávila ty dva roky v kufru ukrytém pod Peruggovou postelí.

Mona Lista Leonardo da Vinci

Peruggia sám komentoval krádež obrazu takto: „Mám ukradený obraz Leonarda da Vinciho. Zdá se, že patří Itálii, protože malíř byl Ital. Mým snem je vrátit toto mistrovské dílo do země, ze které pochází, a do země, která ho inspirovala.“ Je třeba uznat, že vlastenecké motivy jsou poněkud neobvyklou motivací pro krádež jednoho z nejpřelomovějších obrazů v dějinách.

ANATOMICKÉ TABULKY

Ačkoli se díla jako Poslední večeře, Mona Lisa nebo Dáma s hranostajem těší neutuchající slávě, za zmínku stojí i další stránka činnosti Leonarda da Vinciho. Leonardo se zajímal o člověka v každém aspektu. Jeho cílem bylo pochopit lidskou anatomii a tento cíl sledoval z pohledu lidí té doby poněkud kontroverzním způsobem. Umělec totiž s velkou vášní rozřezával lidi. Samozřejmě ne ty živé. Spolupracoval s profesorem anatomie Marcantionem della Torre, se kterým prováděl tehdy zakázané pitvy.

Anatomické plakáty od Leonarda da Vinciho

Plakaty anatomiczne Leonardo da Vinci

PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O ČLOVĚKU

Dobře, ale některé věci musíme uvést na pravou míru. Leonardo nebyl velkým milovníkem pitev. Vášeň pro takovou zábavu zdobí spíše jeho oblíbeného profesního kolegu Michelangela. Leonardo necítil z toho žádné zvláštní uspokojení. Dokonce víme, že předtím, než podnikl tyto nezákonné praktiky, musel překonat psychický odpor. Avšak jeho potřeba prohloubení znalostí o člověku, byla rozhodně silnější. Plánoval dokonce vydat anatomický atlas, ale jeho ambice byly potlačeny papežem, který mu zakázal účastnit se této hanebné procedury (a mohl ho odsoudit do vězení ...). Druhou věcí, kterou je třeba uvést na pravou míru, je to, že pitvy nebyly církví zcela zakázány. Omezení se vztahovala na lidi, kteří je neprováděli pro přísně vědecké účely. To však Italovi nezabránilo v dalším výzkumu lidské anatomie. Rozhodl se provádět pitvy na zvířatech a snažil se promítnout výsledky svých pozorování do lidského těla, což, musíme přiznat, dělal velmi dovedně.

Anatomické plakáty od Leonarda da Vinciho

JAK POUŽÍVAT PLAKÁTY REPRODUKCE LEONARDA DA VINCIHO V INTERIÉRU?

Díky mimořádné přesnosti a aktuálnosti se plakáty zobrazující anatomická témata osvědčí nejlépe jako nástěnná dekorace v lékařských a fyzioterapeutických ordinacích.

Reprodukce Leonardových obrazů lze také úspěšně použít v obývacím pokoji, ložnici a domácí kanceláři. Portrét Mony Lisy od Leonarda da Vinci funguje stejně dobře jako samostatný akcent nebo jako doplněk větší kolekce. Doporučujeme první možnost, aby nedošlo k vizuálnímu zahlcení interiéru.

Galerie složená z anatomických plakátů bude jistě nevšední a poutavou výzdobou. Vysoká kvalita tisku našich plakátů zajišťuje zobrazení nejmenších detailů obrazu. V případě tabulí, aby se zachoval co nejlepší odraz detailů, doporučujeme použít větší velikost plakátů.